Skolpengen

Hur mycket gav staten i skolpeng till kommun X för år Y?
Hur mycket av denna skolpeng användes faktiskt till skolan?