[form_school_select_tag]

Jönsbergska Idrottsskolan, Norrköping

Fristående, Östergötlands län, Sprängstensgatan 1, 60379 Norrköping,  011-286700 ,  http://www.jonsbergska.se/

Årskurs 9 (2010):

Antal elever: 52 (Ranking 953 av )
Genomsnittligt meritvärde: 203,9 (Ranking 884 av )

Relaterade tips/bilder

Förhållningsregler: Kommentarer och betyg är till för dig som har gått, går, har barn eller jobbar på skolan. Du får gärna kritisera, men inte peka ut enskilda personer varken direkt eller indirekt.