[form_school_select_tag]

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg

Kommunal, Skåne län, 25189 Helsingborg,  042-105347 ,  http://www.helsingborg.se/kunskapsstaden

Årskurs 9 (2010):

Antal elever: 26 (Ranking 1252 av )
Genomsnittligt meritvärde: 231,9 (Ranking 223 av )

Relaterade tips/bilder

Förhållningsregler: Kommentarer och betyg är till för dig som har gått, går, har barn eller jobbar på skolan. Du får gärna kritisera, men inte peka ut enskilda personer varken direkt eller indirekt.