Skolor i Västmanlands län

Topp fem – grundskolor med lägst genomsnittligt meritvärde i Västmanlands län

		
		

Topp fem – grundskolor med högst betyg (folkets röst) i Västmanlands län

Topp fem – grundskolor med lägst betyg (folkets röst) i Västmanlands län

Samtliga skolor i Västmanlands län