Genomsnittligt meritvärde


[form_school_select_tag]

Genomsnittligt meritvärde

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20).
Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett ämne.
Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne. OBS: I uppgiften ingår ej elever som fått betyg
enligt andra system än det mål och kunskapsrelaterade (t.ex. Waldorfskolor).

  • Ye
  • anonym
  • Alice B
  • adam
  • anonym
  • Lars
  • adam